ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 2 stycznia 2023 r. Wiele promocji i rabatów!

Promocja Zdrowia

 

Zapraszamy na studia podyplomowe

Centrum Studiów Podyplomowych w Nysie

Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej

 

 

Kierunki studiów:

 1. Zdrowie publiczne i środowiskowe dla pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
 2. Promocja zdrowia i odnowa biologiczna
 3. Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
 4. Zdrowie publiczne i środowiskowe
 5. Promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego

 

 

ZDROWIE PUBLICZNE I ŚRODOWISKOWE DLA PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

 

Oferta dedykowana: Pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych wszystkich szczebli.

Liczba godzin: 230 w tym 60% stanowią wykłady, 40 % seminaria, konsultacje i ćwiczenia.

Czas trwania: 2 semestry (10 miesięcy)

Kadra: Wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie tematu studiów.

TRYB STUDIÓW:
 • Studia realizowane są w trybie hybrydowym (online + stacjonarnie).
 • Zajęcia online- teoretyczne będą realizowane w specjalnie do tego celu przystosowanych studiach nagrań w czasie rzeczywistym.
 • Zajęcia stacjonarne – praktyczne odbywać się będą w centrum Nysy, na ul. Poznańskiej 1. Wszystkie zajęcia w jednym budynku. Świetnie wyposażone sale. Strefy wypoczynku wewnętrzna i zewnętrzna. Najlepsi wykładowcy. Kształcimy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Program:

Moduł zdrowia
1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
2. Przeciwdziałania patologiom społecznym
3. Higiena żywienia z dietoprofilaktyką
4. Wprowadzenie do zagadnień chorób cywilizacyjnych

Moduł epidemiologiczno-środowiskowy
1. Środowiskowe zagrożenia zdrowotne
2. Zadania nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
3. Epidemiologia najczęściej występujących chorób zakaźnych
4. Wybrane zagadnienia w zakresie epidemiologii ogólnej

Moduł prawno-ekonomiczny
1. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
2. Finansowanie projektów
3. Ubezpieczenia zdrowotne
4. Ekonomika zdrowia
5. Polityka zdrowotna w krajach UE
6. Prawo w zdrowiu

  

PROMOCJA ZDROWIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich, zainteresowani prowadzeniem odnowy biologicznej, pracą w klubach fitness, klubach sportowych, SPA oraz innych zakładach świadczących usługi z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej, promocji i edukacji zdrowotnej.
Cel: Celem studiów jest wykształcenie kadry przygotowanej do samodzielnej pracy w ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, klubach fitness. Studia dają solidne przygotowanie do prowadzenia edukacji zdrowotnej w mediach, zakładach pracy, szkołach, szpitalach.

 


PORADNICTWO ŻYWIENIOWE I DIETETYCZNE

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich, chcących zdobyć wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania, planowania menu z zachowaniem odpowiednich proporcji dostosowanych do potrzeb rozwojowych człowieka. Studia przeznaczone dla osób, które pracują w obszarze technologii żywności i żywienia człowieka, lekarskim, pielęgniarskim oraz innych związanych z ochroną zdrowia oraz nauczycieli specjalizujących się w propedeutyce żywienia człowieka.
Cel: Celem studiów jest wykształcenie kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo - dietetycznych. Absolwenci studiów uzyskają podstawową wiedzę medyczną i technologiczną z zakresu żywienia człowieka zdrowego na różnych etapach rozwoju, a także prawidłowego żywienia człowieka w różnego rodzaju schorzeniach wymagających diety.

 


ZDROWIE PUBLICZNE I ŚRODOWISKOWE

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich chcący uzyskać lub poszerzyć wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego,  systemu opieki zdrowotnej.
Cel: Studia wyposażają absolwenta w wiedzę niezbędną do sprawowania funkcji doradczych, organizatorskich i kierowniczych w obszarze zdrowia publicznego i środowiskowego w placówkach zdrowia, placówkach organizacji samorządowej. Absolwent w toku nauki nabywa umiejętności pozwalające mu realizować zadania profilaktyki i ochrony zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oraz organizowania i administrowania opieki zdrowotnej.

 


PROMOCJA ZDROWIA Z ELEMENTAMI ZDROWIA PUBLICZNEGO

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich chcący uzyskać lub poszerzyć wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego,  systemu opieki zdrowotnej.
Cel: Absolwent jest przygotowany do: promowania zdrowego stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w szkołach i instytucjach wychowania, w miejscu pracy i w środowisku życia, ponadto ma przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych w jednostkach ochrony zdrowia - szpitalach, przychodniach, sanatoriach i jednostkach naukowo-badawczych związanych z problematyką zarządzania środowiskowego. Absolwent Instytutu Promocji Zdrowia może też  ubiegać się o stanowiska kierownicze, organizatorskie oraz związane z pracą bezpośrednią z klientami w ośrodkach SPA, Day-SPA, MEDI-SPA, gabinetach odnowy biologicznej, w hotelach, uzdrowiskach, gabinetach kosmetycznych z rozbudowaną ofertą zabiegową. Ponadto może pełnić funkcje edukatora zdrowego stylu życia w różnych instytucjach systemu ochrony zdrowia, w ośrodkach edukacyjnych i wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych, a także samorządach terytorialnych.

 

 Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych pedagogicznych (więcej kierunków) LINK

 

 

Dane teleadresowe:

Centrum Studiów Podyplomowych w Nysie Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna, 48-300 Nysa, ul. Poznańska 1

Numery kontaktowe:

 •     77 435 12 54 wew. 23,24
 •     77 409 04 58
 •     77 409 04 59
 •     691 564 567
Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum

zobacz...

 

         
Wynajem sal
       

zobacz...

 

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!