ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 2 stycznia 2023 r. Wiele promocji i rabatów!

O nas

         

     Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, w skrócie WSTH, jest  wyższą uczelnią kościelną pierwszego stopnia, kształcącą  studentów na kierunku teologia między innymi w specjalnościach: turystyki krajów biblijnych, promocji zdrowia a od 1 X 2009 roku również dziennikarstwa.

          Jest Szkołą nowoczesną o dużych tradycjach kształceniowych, posiadającą ustawowe prawo nadawania swym absolwentom tytułu zawodowego licencjata teologii adw., który jest równoważny z tytułem zawodowym licencjata nadawanym przez państwowe szkoły wyższe.  Jako uczelnia, tworzy  akademicką wspólnotę nauczycieli, studentów   i   pracowników   nie będących nauczycielami,   realizującą   postulaty   rozwoju   nauk   teologiczno-humanistycznych i chrześcijańskich wartości życia. Posiadając odpowiednie zaplecze kadrowe i programowe, a także osobowość prawną,  ma szerokie    możliwości rozwijania swej  misji naukowo-dydaktycznej i wychowawczej oraz  uczestniczenia wraz z innymi polskimi uczelniami publicznymi i niepublicznymi w powszechnej edukacji narodowej, a także popularyzowania ideałów dobra i piękna, prawdy i sprawiedliwości oraz wnoszenia  w środowiska społeczne ducha pokoju, tolerancji i ludzkiej godności.

          Podstawą prawną Szkoły  jest art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481). Do podstawy prawnej Szkoły zaliczamy także  obwieszczenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2003 r.    w   sprawie   zmiany    nazwy    Uczelni (Monitor Polski Nr 38. poz.583). Szkoła uwzględnia również notę wyjaśniająca Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1998 r. (DNS 1-078-59/98/JL) wskazującą na  status Uczelni oraz ustalenia dokonane z byłym Departamentem Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz w  obecnym Departamencie Organizacji Szkół Wyższych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do kierunku teologicznego i jego specjalności. Jakkolwiek kościelne szkoły teologiczne nie podlegają formalnie ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164. poz. 1365 z późn. zmianami), to jednak WSTH pozostaje w łączności z MNiSzW i stara się  w maksymalnym i możliwym stopniu stosować do  przepisów wspomnianej ustawy, jak również do rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących szkół wyższych, ich struktury, wymagań kadrowych, standardów kształcenia, uprawnień i powinności. Zgodnie ze Statutem Uczelnia ma prawo tworzenia swoich Instytutów i Punktów Konsultacyjnych.

          Informację o Wyższej SzkoleTeologiczno-Humanistycznej znaleźć można także na oficjalnej stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl ) w oficjalnym wykazie szkół wyższych, których dyplomy są uznawane przez Państwo.

          Na mocy akredytacji z 4 kwietnia 2011 r., dokonanej przez Accrediting Association of SDA Schools, Colleges and Universities (USA),Uczelnia ma prawo nadawać dla akredytowanych specjalności tytuł B.A. (Bachelor of Arts). Uzyskanie takiego tytułu stwarza nowe szanse edukacyjne naszym absolwentom na studiach magisterskich poza granicami kraju. Orzeczenie Komisji stanowi jednocześnie potwierdzenie jakości nauczania szkół licencjackich na poziomie uczelni europejskich i amerykańskich.

 

akredytacja 2011 2


          W dniu 25 czerwca 2007 roku Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej podpisały umowę o współpracy w zakresie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja, specjalność: turystyka międzynarodowa a od roku akademickiego 2008/2009 specjalność: turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna.

 

Jesteśmy szkołą nowoczesną. Dysponujemy:

  •     2 salami wykładowymi wyposażonymi w krzesełka audytoryjne - na 88 i 84 miejsca,
  •     6 salami wykładowymi na 40 do 46 miejsc,
  •     6 salami ćwiczeniowymi.


Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt mulimedialny:

  •     projektory multimedialne,
  •     rzutniki pisma,
  •     rzutniki slajdów,
  •     ekrany,
  •     sprzęt RTV.


Przykładowe zdjęcia Uczelni:

 

00

 

08

 

07

 

06

 

09

 

10

 

11

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

 

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum

zobacz...

 

         
Wynajem sal
       

zobacz...

 

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!